รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   35  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Enhancing English Speaking Ability Of Physical Education And Sport Communition Student Through Task-Based Learning  
  ปีงบประมาณ   2561  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   นางชญาภรณ์ ธีรชัยมงคลกุล  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download