รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   26  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   ความสัมพันธ์ของลักษณะของเท้าและและเท้าข้างถนัดในนักกีฬาแฮนด์บอล  
  ปีงบประมาณ   2560  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   นายชลาฎล บุญศรี  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download