รายละเอียดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ

  รหัสผลงานวิชาการ   10  
  หัวข้อผลงานวิชาการ   Three-step-approach with validation for face hallucination Sign In or Purchase  
  ปีงบประมาณ   2555  
  สถานที่เผยแพร่    
  ผู้ทำวิจัย   ผศ.ดร.กาญจนา บุญอิ่ม  
 
เอกสารประกอบงานวิจัย
เอกสารประกอบงานวิจัย
ลำดับที่ ประเภทเอกสาร ชื่อเอกสาร Download